Huoneistoremontti, Jyväskylä ja lähikunnat

 

Huoneistoremontin tarpeessa? Hasek toteuttaa huoneistoremontit ja pintaremontit monipuolisesti sekä kotitalouksille että julkisiin tiloihin Jyväskylän alueella.

Remontoimme ja saneeraamme laajalla skaalalla erilaisia ja erikokoisia kohteita. Uusimme pinnat tai tarvittaessa remontoimme koko huoneiston avaimet käteen -periaatteella.

Emme yritä tarjota yhtä ratkaisua kaikille; remontin suunnittelu lähtee aina asiakkaan tarpeista ja toiveista. Asiakkaan aktiivinen kuunteleminen projektin alusta loppuun asti on toimintamme perusperiaate ja varmistaa toivotun lopputuloksen.

Teemme tarvittaessa myös vahinkosaneeraukset, kuten kosteusvaurioiden saneeraukset. Meiltä hoituvat kaikkien remonttien yhteydessä myös mm. sähkötyöt ja putkityöt. Saat siis koko remontin saman katon alta!

Ota yhteyttä

Pintaremontti voi pitää sisällään esimerkiksi:

 • Kosteusvauriokorjaukset
 • Sisäilmakorjaukset
 • Terassien, aitojen, katoksien ja piharakennusten korjaukset ja uusimiset
 • Sauna- ja kosteiden tilojen korjaukset ja uudistukset
 • Keittiökalusteiden suunnittelun ja asennuksen
 • Pintojen uusimiset: tapetoinnit ja maalaukset – myös täysin asuttuna
 • Sisäseinien, sisäkattojen ja lattioiden korjaukset ja uusimiset
 • Väliseinien rakentamiset ja muutostyöt

Kodin huoneistoremontti myös asuttuna

 

Kodin huoneistoremontti onnistuu joustavasti, sillä asunnosta ei tarvitse paeta evakkoon remontin ajaksi. Huoneiden pintojen uusiminen, tapetointi ja maalaus, onnistuvat myös asutussa asunnossa.

Sovimme aina asiakkaan kanssa aikataulusta ja työajoista, jotta asuminen ei häiriinny ja myös remonttityöhön on saatavilla riittävä työrauhan työn laadun varmistamiseksi.

Ota yhteyttä

Sisustussuunnittelun hinta remontin yhteydessä = ilmainen!

 

Jokaisen asiakkaan toiveet ja tavoitteet ovat aina hieman erilaisia. Sisustuksellisesti kauniin ja toimivan lopputuloksen aikaansaamiseksi remontin yhteydessä voidaan myös toteuttaa ammattitaitoinen sisustussuunnittelu. Yhteystyökumppanimme kautta tarjoamme remonttiisi sisustussuunnittelupalvelut ilmaiseksi!

Kun remontti ja sisustus hoidetaan kuntoon samalla kertaa, lopputulos on varmasti viihtyisä ja toimiva. Kysy meiltä kodin tai kiinteistön sisustuksesta jo remontin suunnitteluvaiheessa.

Saat meiltä maksuttoman arvion myös remontin toteutuksesta. Kokonaisvaltainen palvelu säästää aikaa, rahaa ja vaivaa.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Hasek Oy (0487473-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Janne Hakala
040 8255 060
janne.hakala@hasek.fi

Henkilörekisterin nimi

Hasek Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Hasek Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
janne.hakala@hasek.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna